Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD od 1.1.2023 činí 600,- Kč/osobu/rok.

Místní hřbitov

Provozovatelem veřejného pohřebiště je Obec Dolní Podluží.

Obec Dolní Podluží jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví vydává v souladu s ustanovením§ 19 zákona o pohřebnictví Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Podluží.

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ - ke stažení

Pohřebiště je místo veřejně přístupné, bez stanovené provozní doby a uzamykání.

Dolní Podluží č.p. 182

ffffh