Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

Dotace z prostředků státního rozpočtu ČR

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

 

llogo            https://www.mvcr.cz/

 

AKCE: Pořízení DA pro JSDHO Dolní Podluží (5. 12. 2017)

Pro JSDHO Dolní Podluží pořídila obec dopravní automobil Renault Master MA FM9T. Poskytuná výše dotace činila 450 000 Kč.

AKCE: Rekonstrukce hasičské zbrojnice (25. 8. 2016)

Rekonstrukce zázemí hasičské zbrojnice (vrata a garáže). Poskytnutá výše dotace činila 233 971 Kč.

 

 

llogo

https://www.mkcr.cz/

AKCE: Vybavení knihovny (10. 11. 2016)

Pořízení knihovního software Verbis MKV II. Poskytnutá výše dotace činila 74 000 Kč.

 

 

 

llogo      https://www.mmr.cz/cs/uvod

 

AKCE: Rekonstrukce elektroinstalace objektu Základní školy Dolní Podluží (03/2020)

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu základní školy Dolním Podluží. čp. . V rámci této I. etapy byly rekonstruovány vnitřních elektro rozvody v 1. nadzemním podlaží a páteřní rozvody vedoucí z 1. nadzemního podlaží až do úrovně 3. nadzemního podlaží a půdy. Poskytnutá výše dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ činila 835 508 Kč.

AKCE: Demolice objektu č. p. 142 Dolní Podluží na st. p. č. 152/2, k.ú. Dolní Podluží (2018)

Demolice havarijního objektu budovy a revitalizace území. Poskytnutá výše dotace činila  1 713 045Kč.

AKCE: Dětské hřiště I. "U Barešů" (3. 10. 2017)

Výstavba nového dětského hřiště. Poskytnutá výše dotace činila 364 000 Kč.