Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

Koncepce rozvoje obce

Koncepce rozvoje obce Dolní Podluží 2015 - 2025

Program, resp. Koncepce rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem. Jedná se o hlavní nástroj systémového řízení rozvoje obce. Koncepce formuluje dlouhodobé představy o budoucí podobě obce a definuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.

Jednotlivé rozvojové aktivity jsou podrobně rozpracovány v Zásobníku projektů, který tvoří samostatnou složku a je nedílnou součástí Koncepce. Zásobník projektů, který je řazen chronologicky podle zpracovaných rozvojových aktivit, tvoří očíslované evidenční listy projektů. Ty již obsahují detailní údaje (název, popis, umístění a předpokládané náklady projektu, stav zpracování dokumentace, termín realizace a zdroje financování). Zároveň obsahuje v samostatné části projektové záměry podnikatelských subjektů a NNO, působících na území obce, které byly v rámci komunitního zpracování Koncepce dodány a odsouhlaseny projektovým týmem.

titulka