Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

Dotace z prostředků Ústeckého kraje

ú

 

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROSTŘEDKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 

https://www.kr-ustecky.cz/

 

 

 

AKCE: Dar pro JSDHO Dolní Podluží (18. 9. 2021)

Dar Ústeckého kraje pro JSDHO - dýchací přístroje Dräger PSS 4000 v hodnotě 144.859 Kč.

AKCE: Zázemí sběrného dvora (18. 12. 2020)

Obec pořídila 2 mobilní eko-sklady pro shromažďování nebezpečných odpadů, včetně speciálních nádob pro ukládání těchto odpadů a obytného kontejneru pro obsluhu sběrného dvora. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel firma MEVA-TEC s.r.o. Celkové náklady na tuto akci činily 722 061 Kč, z toho dotace uhradila částku 499 840 Kč.

AKCE: Studie zlepšení odpadového hospodářství Dolního Podluží (2020)

Obec zadala zpracování studie zlepšení odpadového hospodářství, včetně výsledků fyzické analýzy komunálního odpadu pocházejícího přímo z Dolního Podluží. Navržená opatření vyplývající z analýzy jsou postupně uváděna do praxe, obec se zapojila do dalších systémů zpětného odběru výrobků (baterie, pneumatiky, zářivky) a zejména bylo podstatně zlepšeno zázemí pro shromažďování nebezpečných odpadů v areálu sběrného dvora. Celkové náklady na zpracování studie proveditelnosti jsou 144 000 Kč, z čehož schválená dotace z Ústeckého kraje uhradila 101 000 Kč.

AKCE: Dětské hřiště II. "U Hobzů" (10. 9. 2018)

Výstavba nového dětského hřiště. Poskytnutá výše dotace činila 40 000 Kč.

AKCE: Prapor - SDH Dolní Podluží (20. 6. 2018)

U příležitosti výročí 150. činnosti SDH Dolní Podluží pořídila obec prapor. Poskytnutá výše dotace činila 48 600 Kč.

AKCE: Pořízení DA pro JSDHO Dolní Podluží (5. 12. 2017)

Pro JSDHO Dolní Podluží pořídila obec dopravní automobil Renault Master MA FM9T. Poskytuná výše dotace činila 300 000 Kč.

AKCE: Úprava středu obce Dolní Podluží (21. 11. 2017)

V rámci revitalizace centra obce byla realizována balanční pěšina, která se nachází u místního koupaliště. Poskytnutá výše dotace činila 20 000 Kč.

AKCE: Komunální technika obce (6. 2. 2017)

Pro potřeby provádění údržby obce byl pořízena nová technika a to univerzální nosič nářadí BONETTI FX100/MOE5-35. Poskytnutá výše dotace činila 200 000 Kč.

AKCE: Rekonstrukce zázemí kina Bio Luž (20. 12. 2017)

V rámci rekonstrukce budovy kina čp. 435 byla provedena výměna oken a oprava sociálního zázemí. Poskytnutá výše dotace činila 185 000 Kč.

AKCE: Dar pro JSDHO Dolní Podluží (10. 9. 2016)

Dar Ústeckého kraje pro JSDHO - třívrstvé zásahové obleky TIGER Plus a zásahové hadice C52 v hodnotě 92 503 Kč.

AKCE: Rekonstrukce hasičské zbrojnice (25. 8. 2016)

Rekonstrukce zázemí hasičské zbrojnice (vrata a garáže). Poskytnutá výše dotace činila 237 309 Kč.

AKCE: Místní komunikace v katastru obce (17. 12. 2015)

Byly provedeny celoplošné opravy povrchu místních komunikací, zejména pak komunikace podél koupaliště. Poskytnutá výše dotace činila 284 825 Kč a 65 174 Kč.