Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

UPOZORNĚNÍ - POPLATEK ZA ODPADY A PSA JE SPLATNÝ K 31.03.2024

Povodňový plán

Povodňový plán obsahuje a řeší organizační a technická opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod na životech a majetku při povodni. Vychází ze zkušeností z proběhnutých povodní, z charakteristiky území a z hydrometeorologických poměrů v dané oblasti. Řeší organizaci a přípravu technických prostředků, zabezpečovacích a záchranných prací v záplavových oblastech, ve  kterých se nacházejí nemovitosti a jiná zařízení před, při a po povodni.

HLÍDKOVÁ SLUŽBA

Slouží ke sledování vývoje povodňové situace na katastrálním území dané obce, zajišťuje údaje důležité pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně (jde především o sledování hlásných profilů, kritických míst a celkové situace na vodních tocích v obci). Ze všech pochůzek se provádí foto nebo video dokumentace a zjištěné informace se ihned předávají určené osobě povodňové komise telefonicky nebo osobně.

Hlídková služba zahajuje svou činnost při I. SPA, nepřetržitě pracuje především při II. a III. SPA, střídajíc se v určených časových intervalech. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce či pověřeného zástupce, kteří také zadávají náplň práce. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby, vlastní poznatky a informace o možnosti vzniku povodně. V období mimo povodeň je hlídková služba zajišťována pracovníky obce. V období povodně ji provádí pověření členové povodňové komise dané obce, členové SDH, popřípadě další pověřené osoby z řad občanů.

 

 

POPIS ÚZEMÍ

Obcí protéká Lužnička, která pramení jihozápadně od Krásné Lípy. Jedná se o potok tekoucí přes Horní a Dolní Podluží do Německa, kde se v Großschönau vlévá zprava do říčky Mandavy, náležející k povodí Odry. Délka toku na českém území činí 9,5 km. Po celé své délce teče převážně východním směrem. V obci Rybniště na horním toku napájí Velký rybník, který je plochou 35,8 ha největší vodní plochou okresu Děčín. Pravostranným přítokem Lužničky je tok Milířka, který pramení v jižní části katastrálního území obce. Přítokem Milířky je Lesenský potok, který pramení také v jižní části katastru. K jeho pramenu se přidávají četné bezejmenné vodoteče. Takto obohacen kopíruje hlavní komunikaci č. 9, napájí Lesenskou přehradu, po cestě přijímá ještě z levé strany Bílý potok.

Obec

Důležité kontakty

NETEČE VÁM VODA?

NEJDE VÁM ELEKTŘINA?

NEJDE VÁM PLYN?

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:156
TÝDEN:991
CELKEM:1415066