Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

Dotace a projekty

Obec Dolní Podluží jako poskytovatel dotačních prostředků

KONCEPCE PODPORY kultury, volnočasových aktivit a sportu

Dokument upravuje poskytování finančních příspěvku z rozpočtu Obce Dolní Podluží v oblasti kultury, volnočasových aktivit a sportu.

Obec Dolní Podluží se ztotožňuje s právem na aktivní kulturní vyžití, využití volného času a s právem na sport svých občanů, chce jim uvedené umožnit ve všech dostupných formátech a uznává svou odpovědnost v zajišťování podpory kultury, volnočasocývh aktivit a sportu. Péče o sport patří podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, k povinnostem obce.

S ohledem na možné široké spektrum kulturních akcí, volnočasových aktivit a provozovaných sportů obec garantuje všem svým občanům rovný přístup, v uváděné podpoře tedy neexistují prioritní aktivity.

Podpora sportu a volnočasových aktivit obyvatel patří ke strategickým cílům Obce Dolní Podluží.

titulka

KONCEPCE PODPORY kultury, volnočasových aktivit a sportu (345.74 kB)   

 

 

 

 

Obec Dolní Podluží jako příjemce dotačních prostředků

  • Dotace z prostředků Evropské unie 
  • Dotace z prostředků státního rozpočtu ČR
  • Dotace z prostředků Ústeckého kraje
  • Dotace z prostředků MAS Český Sever
  • Dotace z prostředků Nadace ČEZ
  • Dotace z prostředků Nadace VIA
  • Dotace z prostředků Nadace Agrofert
  • Dotace z prostředků Česko-Německého fondu budoucnosti/Deutsch-Tschechischer Zukunfstfonds