Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD od 1.1.2023 činí 600,- Kč/osobu/rok.

Rozvojové dokumenty DSO

Rozvojové dokumenty Dobrovolného svazku obcí Tolštejn - Strategie 2021

Retenční potenciál území Svazku obcí Sever s dopadem na zásobování pitnou vodou

Studie se věnuje problematice zádrže vody v krajině s dopady na zásobování pitnou vodou ve Šluknovském výběžku. Jejím cílem je poskytnout shrnutí dostupných podkladů o situaci s vodními zdroji a hydrologických extremitách (sucho, povodně), včetně výhledu do budoucna, a diskutovat vhodná a akceptovatelná opatření v návaznosti na dotační priority programového období 2021 – 2027. Studie je podkladem pro další práci dobrovolných svazků obcí a místní akční skupiny, kterým náleží informační, koordinační a podpůrná role. Proto se zejména ve druhé části zaměřuje na vnímání problematiky a preference dotčených obcí.
Studie vychází z veřejně dostupných strategií, plánů a zpráv zpracovaných na národní a regionální úrovni. Pro účely detailního postihnutí situace ve Šluknovském výběžku byly s využitím dat Českého hydrometeorologického ústavu, Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního, CORINE a archivních informací zpracovány mapové podklady. Priority ve vztahu k nakládání s vodními zdroji, realizovaná a plánovaná opatření byly zachyceny řízenými rozhovory s představiteli jednotlivých obcí. Další doplňkové informace byly získány emailovou a telefonickou komunikací se zástupci správ CHKO, Povodí Ohře a Lesů ČR.

mapaRetenční potenciál území Svazku obcí Sever s dopadem na zásobování pitnou vodou (5.01 MB)

 

 

 

Rozvojový plán odpadového hospodářství 2021+

Předmětem studie je zpracování analýzy současného stavu odpadového hospodářství v obcích svazku a návrh jednotné úpravy systému nakládání s komunálními a případně dalšími odpady ve členských obcích s ohledem na zákonné povinnosti a cíle pro odpadové hospodářství v ČR. Návrhová část představuje také možnosti společného řešení některých procesů nakládání s odpady s obcemi, které jsou členy dobrovolného svazku obci Sever. návrhové části jsou zohledněny nové cíle pro komunální odpady, které vyplývají pro ČR z evropských směrnic pro oběhové hospodářství a jsou implementovány do českého práva.

mapaRozvojový plán odpadového hospodářství 2021+ pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (5.76 MB)

 

 

Bezpečná cyklodoprava v území mikroregionu Tolštejn

Předmětem studie je aktualizace stávající sítě cyklistických tras a návrh nových cyklotras a cyklostezek na území mikroregionu Tolštejn s důrazem na celkovou bezpečnost dopravy. Výsledkem práce je dokumentace, ve které jsou podchycena data a údaje o současném stavu cyklistických tras, resp. o jejich vyznačení v terénu. Výsledkem druhé části práce jsou data a údaje k návrhům nových cyklotras a cyklostezek.

mapaBezpečná cyklodoprava v území mikroregionu Tolštejn (4.52 MB)

 

 

 

Obec

Důležité kontakty

NETEČE VÁM VODA?

NEJDE VÁM ELEKTŘINA?

NEJDE VÁM PLYN?

Certifikát

Obec Dolní Podluží - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:89
TÝDEN:974
CELKEM:1291752

Babybox