Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

Nadace ČNFB

logo                          www.fb.cz 

 

PROJEKT:  Oprava havarijního stavu hrobky rodiny Brass (2020)

Obnova hrobky spočívá v obnově její vnější podoby do původního stavu. Došlo k restaurování dveří, k vyhotovení replik zazděných bočních oken dle původních dochovaných plánů, k opravě střechy, která je narušena kořeny stromů a skrz kterou zatéká do vnitřních prostor hrobky a k opětovné instalaci ozdobných kamenných prvků na vnější plášť hrobky. Výše podpory z prostředků nadačního fondu 197.908 Kč.

 

hrobka    dveředveře vnitřní prostorpo 

okno hrobkypo restaurováníportál hrobkyrestaurované schodyrestaurovaná střecha

po restaurovánípo vnitřní prostorvnit

nová brankanová brankapo restaurovánípo restaurovánípo restaurování

 

IDEA PROJEKTU OBNOVY HROBKY RODINY BRASS

Idea projektu spočívá v připomenutí památky významného průmyslníka Gustava Brasseho české i německé veřejnosti a v obnově dříve honosné hrobky rodiny Brassů v Dolním Podluží (dříve Niedergrund).
V hrobce vybudované Gustavem Brassem byly pochováni jeho syn Paul Brass (1.8. 1875 – 27.4. 1893) zemřelý v 18 letech, jeho manželka Berta Elisabeth Brass (20.6. 1852 – 28.12. 1912) zemřelá v 60 letech a Gustav Brass (23.3. 1851 – 14.7. 1922) zemřelý v 71 letech.
V obci Dolní Podluží je zájem o připomenutí zapomenutého jména rodiny Brassů, kdy továrník Gustav Brass zanechal v obci významný otisk. V obci se nachází jeho rodinná vila (čp. 31), původní textilní továrna (čp. 510 a čp. 511) a dříve honosná rodinná hrobka z roku 1893. Továrník byl významným zaměstnavatelem nejen obyvatel obce Dolní Podluží, ale i obyvatel okolních obcí Horní Podluží a Jiřetín pod Jedovou. Gustav Brasse (narozen 1851) do Dolního Podluží přesídlil ze Zábřehu na Moravě v roce 1871 ve svých 20 letech jako jeden ze tří synů Wilhelma Brasseho. V Dolním Podluží si našel manželku Bertu Elisabeth Richter, dceru místního továrníka Antona Richtera. Z manželství se Brassům narodil v roce 1875 syn Paul a dále dcery Bertha Maria a Margaretha Maria. Syn Paul zemřel jako gymnazista v Litoměřicích ve svých 18 letech v roce 1893. Po smrti syna, který měl být jeho nástupcem ve vedení barvírny a níťárny, nechal Gustav Brasse pro uložení ostatků syna Paula postavit hrobku na místním hřbitově. Dcera Bertha Maria se provdala za majitele varnsdorfské spediční firmy Eduarda Endlera. Z tohoto manželství se narodil syn Alfred Endler, který se později již jako Dr. Ing. Afred Endler po smrti Gustava Brasse ujal vedení barvírny a níťárny v Dolním Podluží. Dcera Margaretha Maria se provdala za Franze Pergelta (syn liberálního politika Antona Pergelta), kdy bližší údaje o tom, zda se z jejich manželství narodily děti a jaký byl osud těchto dětí, nejsou v dostupných zdrojích bohužel dohledatelné. Rodiče syna Paula a dcer Berthy a Margarethy zemřeli v rozmezí 10 let, a to Berta Elisabeth Brass v roce 1912 a Gustav Brass v roce 1922. Po smrti Gustava Brasseho přešel celý provoz barvírny a níťárny v Dolním Podluží na vnuka Gustava Braseho, kterým byl již výše zmiňovaný Dr. Ing. Alfred Endler. Dr. Ing. Afred Endler byl vlastníkem provozu barvírny a níťárny v Dolním Podluží od roku 1924 až do roku 1945, kdy byl podnik v Dolním Podluží dle tehdejších zákonů konfiskován. Z výše uvedeného vyplývá, že zábřežská linie rodiny Brassů neměla po smrti Gustava Brasseho žádný majetkový podíl na provozu barvírny a níťárny v Dolním Podluží. Podle dostupných informací se Gustav Brass neangažoval v radikálně nacionalistických či antisemitských spolcích a hnutích. Nebyl členem DAP, DNSAP ani žádných protičesky orientovaných spolcích.

zdroj: OÚ Dolní Podluží na základě rešerše v archivních materiálech