Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

Nadace ČNFB

logo                          www.fb.cz 

 

PROJEKT:  Oprava havarijního stavu hrobky rodiny Brass (2020)

Obnova hrobky spočívá v obnově její vnější podoby do původního stavu. Došlo k restaurování dveří, k vyhotovení replik zazděných bočních oken dle původních dochovaných plánů, k opravě střechy, která je narušena kořeny stromů a skrz kterou zatéká do vnitřních prostor hrobky a k opětovné instalaci ozdobných kamenných prvků na vnější plášť hrobky. Výše podpory z prostředků nadačního fondu 197.908 Kč.

 

hrobka    dveředveře 

okno hrobkyokno hrobkyportál hrobky

 

IDEA PROJEKTU OBNOVY HROBKY RODINY BRASS

Idea projektu spočívá v připomenutí památky významného průmyslníka Gustava Brasseho české i německé veřejnosti a v obnově dříve honosné hrobky rodiny Brassů v Dolním Podluží (dříve Niedergrund).
V hrobce vybudované Gustavem Brassem byly pochováni jeho syn Paul Brass (1.8. 1875 – 27.4. 1893) zemřelý v 18 letech, jeho manželka Berta Elisabeth Brass (20.6. 1852 – 28.12. 1912) zemřelá v 60 letech a Gustav Brass (23.3. 1851 – 14.7. 1922) zemřelý v 71 letech.
V obci Dolní Podluží je zájem o připomenutí zapomenutého jména rodiny Brassů, kdy továrník Gustav Brass zanechal v obci významný otisk. V obci se nachází jeho rodinná vila (čp. 31), původní textilní továrna (čp. 510 a čp. 511) a dříve honosná rodinná hrobka z roku 1893. Továrník byl významným zaměstnavatelem nejen obyvatel obce Dolní Podluží, ale i obyvatel okolních obcí Horní Podluží a Jiřetín pod Jedovou. Gustav Brasse (narozen 1851) do Dolního Podluží přesídlil ze Zábřehu na Moravě v roce 1871 ve svých 20 letech jako jeden ze tří synů Wilhelma Brasseho. V Dolním Podluží si našel manželku Bertu Elisabeth Richter, dceru místního továrníka Antona Richtera. Z manželství se Brassům narodil v roce 1875 syn Paul a dále dcery Bertha Maria a Margaretha Maria. Syn Paul zemřel jako gymnazista v Litoměřicích ve svých 18 letech v roce 1893. Po smrti syna, který měl být jeho nástupcem ve vedení barvírny a níťárny, nechal Gustav Brasse pro uložení ostatků syna Paula postavit hrobku na místním hřbitově. Dcera Bertha Maria se provdala za majitele varnsdorfské spediční firmy Eduarda Endlera. Z tohoto manželství se narodil syn Alfred Endler, který se později již jako Dr. Ing. Afred Endler po smrti Gustava Brasse ujal vedení barvírny a níťárny v Dolním Podluží. Dcera Margaretha Maria se provdala za Franze Pergelta (syn liberálního politika Antona Pergelta), kdy bližší údaje o tom, zda se z jejich manželství narodily děti a jaký byl osud těchto dětí, nejsou v dostupných zdrojích bohužel dohledatelné. Rodiče syna Paula a dcer Berthy a Margarethy zemřeli v rozmezí 10 let, a to Berta Elisabeth Brass v roce 1912 a Gustav Brass v roce 1922. Po smrti Gustava Brasseho přešel celý provoz barvírny a níťárny v Dolním Podluží na vnuka Gustava Braseho, kterým byl již výše zmiňovaný Dr. Ing. Alfred Endler. Dr. Ing. Afred Endler byl vlastníkem provozu barvírny a níťárny v Dolním Podluží od roku 1924 až do roku 1945, kdy byl podnik v Dolním Podluží dle tehdejších zákonů konfiskován. Z výše uvedeného vyplývá, že zábřežská linie rodiny Brassů neměla po smrti Gustava Brasseho žádný majetkový podíl na provozu barvírny a níťárny v Dolním Podluží. Podle dostupných informací se Gustav Brass neangažoval v radikálně nacionalistických či antisemitských spolcích a hnutích. Nebyl členem DAP, DNSAP ani žádných protičesky orientovaných spolcích.

zdroj: OÚ Dolní Podluží na základě rešerše v archivních materiálech