Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

MAS Český Sever

logo    logo

 

AKCE: Úprava veřejného prostranství Dolní Podluží (2024)

PROGRAM: Program rozvoje venkova ČR

Projekt spočíval v realizaci 2 standardních vyvýšených záhonů a 1 specifického záhonu s nakloněnou plochou a jejich osázení květinami (trvalkami), kdy všechny 3 záhony jsou umístěny v  intravilánu obce na veřejném prostranství ve spodní části obce. Výše podpory z programu činila 176.601,- Kč. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Český sever z.s.

ilustrační fotoilustrační fotoilustrační fotoilustrační foto

AKCE: Herní prvky Dolní Podluží (2022)

PROGRAM: Program rozvoje venkova ČR

Projekt spočíval v pořízení 2 herních prvků - sestavy houpaček a multifunkční herní sestavy  - které jsou umístěny v intravilánu obce na veřejném prostranství v centru obce. Výše podpory z programu činila 773.796 Kč. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Český sever z.s.

fotofotofotofotofoto

AKCE: Vybavení učebny technických a řemeslných oborů ZŠ Dolní Podluží (2022)

PROGRAM: 11703 - Integrovaný regionální operační program

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016864

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení moderního vybavení učebny technických
a řemeslných oborů zvýšit kvalitu výuky klíčových kompetencí ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory. Výše podpory z programu činila 749.302 Kč.

foto

AKCE: Vybavení klubovny pro spolkovou činnost Dolní Podluží (2022)

PROGRAM: Program rozvoje venkova ČR

21/007/19210/342/171/002806

Předmětem projektu je vybavení prostoru pro komunitní setkávání v čp. 11 (objekt hasičské zbrojnice). Výše podpory z programu činila 479.997 Kč. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Český sever z.s.

fffoto

AKCE: Vybavení učebny fyziky a chemie ZŠ Dolní Podluží (2021)

PROGRAM: 11703 - Integrovaný regionální operační program

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014542

Předmětem projektu je prostřednictvím pořízení moderního vybavení učebny fyziky a chemie zvýšit kvalitu výuky. Výše podpory z programu činila 1.406.678,89 Kč.

lfotofotofotofotofoto

AKCE: Učebna cizích jazyků a řešení bezbariérovosti ZŠ Dolní Podluží (2021)

PROGRAM: 11703 - Integrovaný regionální operační program

CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013099

Předmětem projektu je modernizovaná a plně vybavená jazyková učebna a učebna IT. Cílem projektu je prostřednictvím modernizovaných učeben zvýšit kvalitu výuky ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích - komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Součástí projektu je i upravená zeleň v okolí budovy školy. Výše podpory z programu činila 2.697.473,74 Kč.

fotofoto

AKCE: Prostor pro komunitní setkávání Dolní Podluží (2021)

PROGRAM: Program rozvoje venkova ČR

20/006/19210/342/171/003346

Předmětem projektu je vybavení prostoru pro komunitní setkávání v čp. 435, kino Bio Luž - dříve kinokavárna. Výše podpory z programu činila 748.625 Kč. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Český sever z.s.

fotoffotofotofoto

AKCE: Olympiáda mrňousků (06/2019)

Při příležitosti otevření nového dětského hřiště v místní části Kateřina, na jehož realizaci získala obec podboru ve výši 500.000 Kč z Nadace ČEZ, byla uspořádána sportovní akce pro děti a jejich rodiče a prarodiče. Výše podpory z programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019 činila 46.332 Kč.

ffotofotofotofoto