Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

DOČASNÁ ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN - ÚNOR - v pondělí odpoledne otevřeno do 15:30 hod.

Dotace z prostředků Evropské unie

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROSTŘEDKŮ EU

logo

AKCE: Kompostujeme v obci Dolní Podluží (2018)

PROGRAM: Operační program Životní prostředí 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008581.

Předmětem projektu je pořízení 150 ks kompostérů o objemu 2 000 l. Cílem projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů na území Ústeckého kraje.  Výše podpory z programu činila 1 021 041 Kč.

KOMPOSTERKOMPOSTER

AKCE: Modernizace zařízení pro sběr a třídění BRKO a objemného odpadu v obci Dolní Podluží (2018)

PROGRAM: Operační program Životní prostředí 2014-2020

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007703.

Předmětem projektu je vybudování systému odděleného sběru bioodpadu v Ústeckém kraji. V rámci projektu byly pořízeny 2 ks kontejnerů s klecovou nástavbou 6 m3, 1 ks kontejneru s ochrannou sítí 5,5 m3, 1 ks kontejneru velkoobjemového 24 m3 a dále štěpkovač LASKI LS 160 PB.  Výše podpory z programu činila 581 102 Kč.

ŠTĚPKOVAČŠTĚPKOVAČŠTĚPKOVAČ