Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

DOČASNÁ ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN - ÚNOR - v pondělí odpoledne otevřeno do 15:30 hod.

Sdružení pro rozvoj Šluknovska

ilustrační foto

Jednání zástupců SPRŠ s ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR 10.01.2023 v Krásné Lípě

Činnost a personální stavy Policie ČR na Šluknovsku

  • Předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ) Jan Kolář přivítal přítomné, krátce shrnul a připomněl aktivity k tomuto tématu v předchozím období. Bezpečnostním otázkám starostové věnují zvýšenou pozornost od občanských nepokojů na Šluknovsku v roce 2011. K tomuto bylo vytvořeno tzv. Desatero Šluknovského výběžku, kde byl jako první bod zapracován požadavek na posílení, nebo přinejmenším zachování stávajícího počtu policistů ve Šluknovském výběžku, a to především ve výkonu hlídkové služby. Tento zásadní požadavek není naplňován, naopak, policie se potýká se zásadními, stále se prohlubujícími personálními problémy. Masivní odchody policistů se nedaří eliminovat náborem nových. Policie v regionu je silně pod tabulkovými stavy. V roce 2019 bylo na společných jednáních s krajským ředitelem Policie ČR přislíbeno, že nedojde k rušení nebo slučování obvodních oddělení, které bylo zvažováno právě z důvodu snižujících se personálních stavů. Na jednání v květnu 2022 bylo sděleno mj. další prohloubení nedostatku policistů, jak v obvodních odděleních, v hlídkové službě, tak i kriminální službě. V současné době dochází ke slučování výkonu služby v jednotlivých odděleních, což v praxi znamená významné oslabení v „domovských“ obvodech. Tedy např. krásnolipské oddělení vyjíždí k výkonu služby do varnsdorfského, podobně rumburské a šluknovské oddělení pomáhají ve Velkém Šenově. Je tedy zřejmé, že je omezen obvyklý standard služby i prevence. Současně jsou policisté hlídkové služby, která byla přemístěna z Varnsdorfu do Rumburku dočasně využiti k posílení na obvodních odděleních, tedy činnost policistů z detašovaného pracoviště hlídkové služby fakticky neexistuje, ale je suplována v případě potřeby jejich kolegy z Děčína. Starostové vnímají od občanů silné obavy a nespokojenost, ztrácí se pocit bezpečí. Situace ve společnosti je napjatá vlivem souběhu řady společensko-ekonomických problémů, jako bylo období proticovidových, a z nich vyplývajících omezení a ekonomických dopadů. Následně se přidala válka na Ukrajině s uprchlickou vlnou, která vyvolala další obavy a přinesla energetickou krizi s obrovskou zátěží na občany. To vše proměňuje náladu společnosti. Zhoršující se ekonomická situace v kombinaci se snižující se přítomností policie v prostředí, je ve strukturálně postiženém regionu se specifickou skladbou obyvatelstva velmi nebezpečná.
  • Ředitel krajského ředitelství Policie ČR plk. Mgr. Jaromír Kníže poděkoval za možnost společného setkání a poskytnutí prostoru pro diskusi. Podrobně seznámil přítomné starosty s vývojem personální situace v celorepublikovém měřítku i následně v Ústeckém kraji. Ústecký kraj patří mezi 4 nejkritičtější regiony s obsazeností pod 86,6%. V roce odešlo 224 policistů, vloni pak 251. Nábor však v tomto období přinesl cca jen 300 nových policistů. Přesto, že se nábor razantně zlepšil za poslední dva roky, a to o cca 50%, je stále nedostačující k pokrytí počtu policistů, kteří ukončili služební poměr či odešli k jiným útvarům policie v jiných krajích. Důvody odchodů jsou různé, např. kombinace profesního vyhoření, zvyšující se zátěže, ekonomického ohodnocení, společenské prestiže, ale i důsledky výsluhové politiky. Stejně tak roli sehrává kvalita zázemí služeben a vybavení, pracovní prostředí policistů. V rámci kraje je nejhorší personální obsazenost v okresech Chomutov (-28%), Teplice a Děčín (-20%).

V kraji je 165 vyloučených lokalit, kde je nutný zvýšený výkon služby. Proto je na místě uvést, že i toto je další důvod, proč si policisté vykonávající službu u KŘPU, zasluhují zvýšenou pozornost a podporu. Možnosti řešení mohou být krátkodobě i u motivačních složek služebního příjmu, jako jsou náborové, stabilizační, teritoriální a další příplatky, ovšem zde je nutno opět vycházet z finančních možností policie, které jsou jasně dané rozpočtem na rok 2023.

K 1. 2. dostane KŘP U posily z jiných regionů, jde však o spíše symbolický počet 12 policistů, protože je nadále nutno posilovat službu na hranicích se Slovenskem, ale je zde předpoklad, že do budoucna by se tento počet mohl navýšit na 30 až 40 policistů jako v letech minulých.

Situace se v jednotlivých obvodech řeší dle možností výpomocemi mezi jednotlivými složkami a odděleními v rámci KŘPU.

Bezpečností situace se v roce 2022 v kraji nezhoršila a policie úkoly plní ve standardně, ale samozřejmě při zvýšené zátěži policistů, zejména ze základních organizačních článků jako jsou OOP, OHS a další, a to za situace, kdy nápad trestných činů roste a vrací se ke stavu před Covidem.

Na dotaz, zda ví, kolik policistů plánuje ukončit služební poměr v roce 2023 uvedl, že tuto skutečnost nelze předjímat a tato skutečnost se bude odvíjet od finančního ocenění policistů v roce 2023, valorizací výsluhových náležitostí, vývoje bezpečností situace a s tím související zatížeností policistů. Ovšem nelze zde zcela kategoricky vyloučit ani další vlnu odchodů v letošním roce.

  • Situaci v okrese Děčín detailně okomentoval ředitel územního odboru Děčín plk. Ing. Tomáš Kolbaba.

Ve všech obvodních odděleních na Šluknovsku je podstav (Rumburk plán/skutečnost - 30/21+5 OHS,   

Varnsdorf 30/15+5 OHS, Krásná Lípa 12/12, Šluknov 16/14 a Velký Šenov 14/7+2 OHS. I přes posílení z členů hlídkové služby se počty nedoplní na požadovaný stav. I tak jde jen o dočasné opatření,            do 30. 6. Konstatoval, že i přes nedostatek policistů je v současné době zajištěna bezpečnost obyvatel a dostupnost služeb policie.

  • Senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart upozornil, že jde opět o obecnější problém, kdy je situace v zaostalejších regionech přehlížena a tzv. koheze, tedy snižování rozdílů mezi regiony se nedaří. Je potřeba rozlišit požadavky na celostátní systémová opatření, ale zároveň chtít specifický přístup a podporu problematických regionů. Např. nerovnost v úrovni různých příplatků je typickým dokladem přezíravosti centrálních orgánů. Tam je potřeba zacílit požadavky na řešení.
  • V následné diskusi jednotlivě starostové obcí sdělovali poznatky od občanů, potvrzovali obavy z dalšího vývoje. I s ohledem na nepokoje v roce 2011 vyjadřovali nesouhlas s dlouhodobými provizorními organizačními opatřeními policie. Starostové trvají na zachování současné organizační struktury a nesouhlasí s případným slučováním. Z diskuse dále vyplynul požadavek na oslovení republikového ředitele Policie ČR a ministra vnitra s výzvou ke společnému jednání o problematice personálního zajištění policie v regionu a k diskusi k systémovým změnám, které zajistí dlouhodobou udržitelnost i další rozvoj policie.

Jan Kolář, předseda SPRŠ, starosta města Krásná Lípa

https://www.sprs.cz/clanky/97-cinnost-a-personalni-stavy-policie-cr-na-sluknovsku.html

Datum vložení: 16. 1. 2023 10:09
Datum poslední aktualizace: 5. 4. 2023 20:07
Autor: Správce Webu

Obec

Důležité kontakty

NETEČE VÁM VODA?

NEJDE VÁM ELEKTŘINA?

NEJDE VÁM PLYN?

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:48
TÝDEN:764
CELKEM:1399496