Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

Nadace VIA

Akce: Náměstí - stavby pro veřejnost a mobiliář

Poskytnutá dotace ve výši 300 000 Kč.

 

Nejen prací živ je člověk

…….a nejen brigádami živ je Dolnopodlužák, a proto se sobota 24. 9. 2016 nesla v duchu oslav a odpočinku, který jsme si všichni právem zasloužili. Hrála nám skvělá kapela Wokena, děti z uměleckého kroužku Terabithia pod vedením paní Marcely Surmajové nám zahrály pohádku O Červené karkulce, předvedly módní přehlídku pohádkových bytostí a skvěle jsme se pobavili i u jejich scénky Maryša a Klíště…….Díky moc, už dlouho jsem se tak nepobavila a nezasmála a opět se potvrdilo, že Dolní Podluží má prostě talent. A to ještě pořád nebylo všechno. Zpívalo se, tančilo, hrálo na piano, soutěžilo se, pivo a limo teklo proudem, o naše hladové žaludky se skvěle starala paní Monika Hejduková s manželem a večer se pokračovalo vystoupením dalších skvělých muzikantů pod taktovkou Pavla Lukačoviče.

A co že se to vlastně v Dolním Podluží na koupališti slavilo? Slavilo se to, že díky projektu NADACE VIA „Místo kde žijeme“ a generálním partnerům NET4GAS a projektovým marketům HORNBACH se Podlužáci nastartovali, spojili a společně začali plánovat, diskutovat a nakonec i svépomocí přetvářet krásné, ale minimálně využívané místo přímo centrum naší obce. Na dvou společných brigádách se nám podařilo vyčistit okolí obou rybníků, vykopat základy pro osm nových laviček, navozit a umístit materiál na pocitový chodníček a vůbec celé okolí koupaliště zkrášlit a probudit k životu. A tak vyrostlo osm krásných laviček, pocitový chodníček, nové ohniště a obrovský stromový domeček s houpačkami, skluzavkou a lezeckou stěnou pro naše nejmenší, větší i největší. A to je jenom začátek!!! Věřím, že nás bude stále dost, kteří se budou chtít podílet na zkrášlování našeho centra obce i nadále.

Moc díky, PODLUŽÁCI. Jste skvělí, úžasní, báječní a já si nesmírně vážím všeho, co pro naši obec děláte.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří celý projekt finančně podpořili – NET4GAS, HORNBACH, RI Okna pobočka Varnsdorf a další dárci, kteří nechtějí být jmenováni. Děkuji Nadaci VIA za příležitost, kterou jste nám Podlužákům dali, díky Milanovi Dudkovi, bez kterého bychom projekt neobjevili, Blažence Huškové za to, že nás celým plánovacím procesem bezpečně provedla a byla nám oporou, architektům ze studia ….kontinual za studii, kterou pro nás podle přání Podlužáků vytvořili, panu Pifkovi a Maštrlovi za věcné sponzorské dary, firmě pana Kuníka za to, že v rekordně krátkém čase a v perfektní kvalitě pro nás zhotovila lavičky, pocitový chodníček i báječný stromový domeček, díky Láďovi Červinkovi za zemní práce okolo koupaliště, děkuji všem, kteří jste pekli a vařili a nakupovali a na našich plánovacích setkáních i brigádách nás zásobovali dobrotami přímo famózními. Veliký dík patří také paní Monice Hejdukové a Marcele Surmajové z občerstvení na koupališti a také dětem z kroužku Terabithia, ZŠ v čele s paní ředitelkou Markétou Hobzovou a paní Soškovou, MŠ v čele s paní ředitelkou Böhmovou, Spolku Domovina, Spolku Život, FK Dolní Podluží, Sboru dobrovolných hasičů, celému VIA týmu, zastupitelům obce, mým kolegům na úřadě a mým klukům z úřadu, kteří na žádné z brigád nechyběli a odvedli obrovský kus práce. Děkuji také panu Hukovi z truhlárny v Podluží, který pro nás vyrobil čtyři krásné houpačky, které budou v centru obce instalovány v nejbližších dnech… prostě díky vám všem, kteří jste pomohli. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, pokud ano, už předem se omlouvám  a těším se na vás všechny zase příště, ať už s krumpáčem v ruce nebo ve víru hudby a tance při nějaké další společné skvělé akci.

Iva Minárová, Vaše starostka

f

f

fffff

f

Brigádo vpřed, směr vítězství aneb z pera bitevního zpravodaje podruhé

Ti, kdo čtou pravidelně články Permoníku, vědí, že koncem června proběhla v Dolním Podluží bitva o koupaliště, ve které zvítězila První dolnopodlužská brigáda pod velením brigádního generála paní Ivy. Jelikož se nevyplácí usnout na vavřínech v opojení z prvního vítězství, rozhodla se brigáda útok zopakovat a dalším vítězstvím utvrdit svoji pozici. Cílem byla tentokrát odlehlá strana koupaliště, na které se nachází ještě další malý rybník. Pamětníci vzpomínají na dobu, kdy v oněch místech byla umístěná lavička označovaná jako „líbací“. Dnes by si milenci odnesli tak maximálně pár klíšťat z vysoké trávy, případně ne moc sexy škrábance od hustého, místy neprostupného křoví. Takové křoví, to je panečku nepřítel. Zvlášť, když je ho hodně. A že ho hodně bylo. Ale příslušníci pozemní bojové jednotky vše důkladně vyřezali, vyhrabali a odvezli. Kromě pozemních jednotek bylo nezbytné zformovat i jednotku podzemní, a to z důvodu hloubení základu pro novou „líbací lavičku“. Vojíne Řího, Nožičko, Formánku, za takové nasazení vás povýšení nemine! Kromě té líbací byla usazena ještě další lavička pod břízou u ohniště. Byla také odstraněna všechna torza betonových sloupků s nebezpečným drátem. Stejně jako minule i tentokrát se polní kuchyně postarala o posilnění všech bojovníků, kteří za to byli moc rádi. S blížícím se koncem útoku bylo víc a víc patrné, že nepřítel je poražen a prostor v zadní straně koupaliště a okolo druhého rybníka získává zcela jiný charakter. Dříve neprostupná džungle se změnila v hezký háječek s pěšinkou, radost pohledět. Ostatně přijďte se podívat…

Závěrem bych chtěla jménem generálního štábu moc poděkovat všem spolubojovníkům, jejichž pracovitost, odhodlanost, nadšení a týmový duch mi byl obrovskou inspirací, dále dětské divizi, která pracovala o sto šest, a také určitě nejstaršímu členovi naší brigády (a domnívám se, že nejstaršímu členovi jakékoliv brigády), jímž je pan Oldřich Liška. Pane Liško, moc děkujeme, že jste s námi strávil těch pár hodin boje a dodával nám chuť získat další vítězství. Vítězství pro Dolní Podluží.

Petra Frančová

f

f

f

f

f

f

f

f

http://www.podluzaci-sobe.estranky.cz/

Dolní Podluží 25. 6. 2016

1. dolnopodlužská brigáda

1. dolnopodlužská brigáda hlásí nástup aneb pár slov z pera bitevního zpravodaje

DOLNÍ PODLUŽÍ – Když generální štáb v Dolním Podluží stanovoval termín útoku své první brigády, netušil, že nám bude jaksepatří horko. A to nejen obrazně, ale i doslova. Poslední červnová sobota dala zabrat i civilnímu obyvatelstvu a nejlíp na tom byli ti, kteří se rozhodli strávit odpoledne u vody. Cílem našeho útoku bylo sice okolí koupaliště, o koupání během bitvy jsme si však mohli nechat zdát. Nástup byl v devět ráno před sběrovým dvorem, odkud brigádní generál Iva zavelela k přesunu na koupaliště. Ti z nás, kteří přišli beze zbraně, byli dovybaveni z erárních zásob. Lopaty, krumpáče, rýče, hrábě, kolečka a samozřejmě bezpečnostní výbava v podobě pracovních rukavic, to byla ta správná výstroj a výzbroj. Bojové rozdílení proběhlo rychle a jasně: do země ukotvit 6 nových laviček, přemístit drenážní kamení do pocitového chodníčku, připravit holá místa v trávníku k novému výsevu. A boj začal. Kolečková četa nestíhala vyvážet to, co kopací četa přemístila ze země na povrch, desítky a desítky kil suti končily na hromadě ve sběrovém dvoře. Hora kamení vedle pocitového chodníčku pomalu mizela a trávník, narušený jarním útokem divokých prasat, získal novou vrstvu prosáté hlíny a samozřejmě potřebnou dávku osiva. Ke slovu se též dostala obrněná mechanizovaná jízda. Brigádní generál Iva dohlížela nejen na správné provádění prací, ale hlavně na životně důležitý pitný režim svojí brigády. Osobně se zasadila o přísun tekutin mezi příslušníky všech bojujících jednotek. O půl dvanácté zazněl z polní kuchyně povel k přerušení bojů a čekalo nás slastných pár desítek minut odpočinku. Odpolední část bitvy probíhala v pomalejším tempu, a to především díky rekordním hodnotám na teploměru. Zároveň na bitevním poli přibývalo civilistů, kteří hledali osvěžení ve vodě, a tak brigádní generál Iva vyhlásila kolem půl třetí konec bojů. Bitva dopadla nad očekávání dobře. Všechny lavičky byly usazeny, dvě zabetonovány, nový trávník zaset a pocitový chodník připraven ke konečným úpravám. Brigádo, vynikající práce!

            Nakonec bych chtěla jen říci, že mi bylo velkou ctí se všemi, kdo se zapojili, projít celou sobotní bitvu, pracovat, tvořit a hlavně táhnout za jeden provaz jménem Dolní Podluží. Moc ráda si to příště zopakuju.

Petra Frančová, foto Hana Švecová

Prezenční listina

ff

ff

ffff

ff

f

fff

Dolní Podluží 16. 4. 2016

TŘETÍ PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ

Naše společné, v pořadí již třetí plánovací setkání, je za námi. Více než 50 Podlužáků a Podlužaček se sešlo v sobotu odpoledne 16. 4. 2016 v aule naší ZŠ a s napětím očekávalo  finální verzi podoby centra naší obce, kterou nám představili naši architekti Vendulka Krausová, Lucie Medková, Honza Medek a Pavel Pácalt. Celou dobu nám naslouchali a všechna naše přání se s citem, pochopením, ale i profesionalitou sobě vlastní snažili zapracovat do své studie, tak, aby našemu nově vzniklému centru obce dali nejen novou tvář, ale i duši a vytvořili místo které bude sloužit všem napříč generacemi. Dětem na hraní, dospělým k odpočinku ať už pasivnímu nebo aktivnímu, k pořádání společných akcí jak pod širým nebem, tak pod střechou ve znovu obnoveném Skořepově statku a  celkově nám všem umožní, abychom si život v naší obci ještě více zpříjemnili. Diskuse i tentokrát byla vášnivá, tak jak to má u zrodu každé nové věci být a na hlavy našich architektů padala spousta otázek. Po několika hodinách jsme se rozcházeli s tím, že většině přítomných se studie líbí a to je moc fajn.

No a co nás čeká teď po fázi plánovací? Bude to fáze „mnoha prací“ nebo také jinak řečeno fáze  „makací“.  A proto se na vás všechny obracíme s prosbou o spolupráci a pomoc!

Hledáme zejména:

- pomocníky všeho druhu (pomoc s organizací brigád, s občerstvením, propagací...)

- podnikatele z oborů souvisejících s úpravou okolí koupaliště (terénní, zemní a stavební práce, zahradníky, kameníky, truhláře apod.), kteří by pomohli odborně, zapůjčením techniky apod.

- finanční podporu v jakékoli výši

- samozřejmě všechny, kdo budou mít chuť přiložit ruce k dílu a zapojí se do společné práce během brigád

Zapojit se mohou všichni!                                                                                                                                                       

S dotazy či nabídkami se neváhejte obracet osobně na obecní úřad, telefonicky na číslo 608 439 980 nebo písemně na e-mail: urad@dolnipodluzi.cz .

Děkujeme Vám a těšíme se na Vás.

Vaše Obec Dolní Podluží

f

f

fffff

JDEME DO FINÁLE

Dolní Podluží 1. 4. 2016

3. PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ

16. DUBNA 2016 V 15:00

V AULE ZŠ DOLNÍ PODLUŽÍ

Na tomto setkání se seznámíme s konečným návrhem proměny centra obce Dolní Podluží. Architekti nám vše ukáží a vysvětlí.

Určitě přijďte, ať víte, co se v centru obce bude dít dál. Zajistíme nejen občerstvení, ale opět také hlídání a program pro vaše děti, abyste se mohli v klidu věnovat debatě.

Moc se na vás všechny těšíme!

DRUHÁ VEŘEJNÁ DISKUSE

Dolní Podluží 14. 3. 2016

„Místo kde žijeme“

V pondělí 14. 3. 2016 se padesátka Podlužaček a Podlužáků sešla v aule základní školy a se zájmem diskutovala nad dvěma návrhy architektů z firmy ….kontinual, které řeší proměnu centra naší obce. Obě varianty mají svá pro i proti a teď čeká na architekty nelehký úkol. Upravit finální návrh podle našich přání a představ. A že jich nebylo zrovna málo.

Tak ať vám to jde pěkně od ruky Vendulo, Honzo a Pavle a vám Podlužáci díky za to, že jste přišli a společně zase o kousek posunuli „Místo kde žijeme“ k vytoužené podobě. Blažence veliký dík za její laskavé a opět profesionální vedení celé akce a v půlce dubna se na vás všechny těším.

Iva Minárová, starostka obce

ff

f

 

ff

ffffffff

Dolní Podluží 14. 3. 2016

„Místo kde žijeme“

2. plánovací setkání se uskuteční v pondělí 14. 3. 2016 od 17:00 hodin v aule ZŠ Dolní Podluží.

Také jste si všimli, jak se v našem parku a celém centru obce procházejí „nějací“ lidé a se zájmem se rozhlížejí po okolí, koukají pod nohy, počítají stromy a bedlivě zkoumají každý centimetr toho krásného prostoru, který tolik vyzývá k jeho rozmanitému využití ať už námi občany Dolního Podluží nebo návštěvníky z blízka či z dálky?

Tak to jsou naši architekti z firmy .…kontinual, kteří si pro nás připravili dva návrhy toho, jak by mohl střed naší krásné obce vypadat.

Přijďte se podívat a vyjádřit svůj názor k předloženým návrhům.

Těšíme se na Vás!

p

p

Dolní Podluží 24. 1. 2016

PRVNÍ VEŘEJNÁ DISKUSE

Jak se v Dolním Podluží plánovalo

Stovka občanů Dolního Podluží se v neděli 24. 1. 2016 odpoledne sešla před budovou základní školy, aby se společně vydala na prohlídku prostoru v centru obce, který skýtá až netušené možnosti využití, a to ke spokojenosti nejen Podlužáků, ale i návštěvníků obce. Prošli jsme parkem ke koupališti a okolo bývalého Skořepova statku zpět ke škole. Mluvilo se o tom, co tu stálo dříve a co se v těchto místech odehrávalo, ale také o tom, co by tu mělo vzniknout v blízké budoucnosti a k čemu všemu by nám tento nádherný prostor měl sloužit. Po procházce jsme se v aule základní školy občerstvili a po krátkém úvodu paní starostky dostala slovo konzultantka Nadace VIA paní Blažena Hušková, která celou diskusi o nové podobě centra naší obce vedla. A nebyla na to sama, přijeli jí totiž morálně podpořit i další čtyři milí zástupci Nadace VIA. A pak to začalo J. Blaženka se vyptávala a jedna otázka stíhala druhou: Co se nám tu líbí a chceme určitě zachovat nebo vylepšit? S čím nejsme spokojeni, nelíbí se nám, nebo co je tu dokonce nebezpečné? A co bychom si v našem centru obce přáli mít, k čemu by nám mělo sloužit a co bychom tu chtěli dělat my, naše děti, rodiče a přátelé? Všichni přítomní dostali šanci vyslovit všechna svá přání a představy. A že jich byla spousta - zachovat nádherný výhled do okolní krajiny, upravit park a zeleň, vybudovat hřiště pro děti, venkovní posilovnu pro dospělé, vylepšit občerstvení na koupališti, postavit kabiny i se zázemím pro plavce i neplavce, postavit venkovní podium s altánkem a ohništěm a také víceúčelovou budovu, která bude sloužit k setkávání občanů naší obce, ale i ke spoustě dalším účelům. A když se všechna naše přání zapsala, podtrhla a sečetla, dostali jsme mapy a už se lepilo a kreslilo a psalo a ve skupinkách vášnivě diskutovalo a najednou z nás všech byli „architekti“ kteří na konci celého odpoledne, se zápalem sobě vlastním, obhajovali právě tu svou NEJLEPŠÍ variantu J. No a tomu všemu dění a hemžení bedlivě přihlíželi a naslouchali naši milí architekti z firmy ….kontinual, kteří teď mají nelehký úkol…… z našich představ a přání vytvořit architektonickou studii a dát centru obce novou tvář, i když zatím „jen“ na papíře. Na jejich návrhy, které nám přijedou představit 14. 3. 2016, se už teď všichni moc těšíme. Veliký dík vám, kteří jste přišli a zapojili se do našeho společného projektu a všem kteří jste pomáhali, abychom si nedělní odpoledne užili a cítili se skvěle.

Zajímají nás vaše názory a vážíme si pomoci vás všech.

Za vedení obce Iva Minárová, starostka.

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

Dolní Podluží 18. 1. 2016

P

My už se na neděli moc těšíme a co vy? Přijďte určitě. Zajímají nás vaše názory.

Starostka Iva Minárová a vedení obce

p         p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

Dolní Podluží 18. 1. 2016

PODLUŽÁCI SOBĚ

Jak bude vypadat centrum obce?

Promění se park naproti škole a okolí koupaliště?

K čemu chceme tyto veřejné prostory využívat?

Chcete-li se podílet na proměně podoby centra obce, neváhejte a přijďte na společné setkání v neděli 24. ledna 2016 od 14:00.

  • Sejdeme se ve 14:00 před školou a nejprve se společně projdeme parkem a okolo koupaliště
  • Pak si sedneme v aule a budeme diskutovat o tom, jak by mělo centrum obce vypadat, k čemu je chceme využívat a jak by se tedy mělo změnit
  • Navaříme kávu a čaj, přichystáme lahodné občerstvení.
  • Děti vezměte s sebou, pohlídáme je, připravíme pro ně program i svačinu a vy se budete moci v klidu věnovat debatě.
  • Bydlíte daleko od centra a potřebujete pomoci s dopravou? Zavolejte Tomáši Bernatíkovi 723 794 538 nebo  412 379 264 – zajistíme Vám dopravu tam i zpět.
  • Chceme, aby centrum obce bylo co nejkrásnější a dobře sloužilo nám všem. Přijďte, vaše názory jsou důležité!

Další informace najdete na nadace-via/

S dotazy se obracejte na Tomáše Bernatíka tomas.bernatik@dolnipodluzi.cz

V neděli 24. 1. 2016 se na vás těšíme - společně to zvládneme!

via

net

                                     hornbach

 

 

 

 

VIA

VIA

VIA

Dolní Podluží 7. 1. 2016 


ZnakPODLUŽÁCI SOBĚ

Jak bude vypadat centrum obce?

Promění se park naproti škole a okolí koupaliště?

K čemu chceme tyto veřejné prostory využívat?

 

Chcete-li se podílet na proměně podoby centra obce, neváhejte a přijďte na společné setkání v neděli 24. ledna 2016 od 14.00.

Sejdeme se nejprve na místě samém, společně je projdeme  a řekneme si, co je zde pěkné a je třeba to zachovat a naopak co nevyhovuje a bylo by dobré to změnit. Pak se přesuneme do školy a v teple, u kávy a čaje budeme mluvit o tom,  jak by se místo mělo proměnit, abychom zde mohli dělat to, co bychom rádi: školní děti potřebují místo pro hry a pohyb venku, maminkám s malými dětmi by možná vyhovoval prostor ke klidnému posezení a popovídání, někdo by se sem rád chodil slunit nebo si občas posedět u ohně...nápadů jistě bude hodně a ten váš by mezi nimi neměl chybět.

Přítomní architekti nám budou pozorně naslouchat a na základě toho, co jim povíme, navrhnou několik variant úprav centra obce. K diskusi nad jejich návrhy se znovu sejdeme počátkem března a pak už přijde čas vzít nářadí do ruky a pustit se do těch prací, které budou v našich silách. Na větší záměry budeme dále shánět finanční prostředky a pomoc firem. Chceme, aby centrum obce bylo co nejkrásnější a dobře sloužilo nám všem. Přijďte, vaše názory jsou důležité!

 

Další informace najdete na nadace-via/

S dotazy se obracejte na Tomáše Bernatíka tomas.bernatik@dolnipodluzi.cz

V neděli 24. 1. 2016 se na vás těšíme - společně to zvládneme!

LogoNet

Logo

 

 

 

                                                                     

Dolní Podluží 3. 12. 2015

Podlužáci sobě

V minulém čísle Permoníku jsme vás informovali, že Dolní Podluží získalo podporu z Nadace VIA na vytvoření architektonické studie a částečnou realizaci centra obce v rámci programu „Místo kde žijeme“. Také jsme zveřejnili výzvu, že hledáme spolupracovníky do týmu, který se bude aktivně podílet na organizaci celého projektu. V říjnu se uskutečnily první dvě pracovní schůzky, na kterých se plánovalo a diskutovalo, ale hlavně se rozdělovaly úkoly mezi ty, kteří přišli s nadšením a chutí pustit se do společného projektu. Obě pracovní schůzky s profesionalitou sobě vlastní a s obrovským pochopením pro nás zúčastněné vedla konzultantka Nadace VIA paní Blažena Hušková, která nám bude pomáhat po celou dobu realizace našeho projektu. Nyní tvoříme logo celého projektu, vybíráme architekta a připravujeme setkání s vámi všemi Podlužáky. Těšíme se na vás a na vaše přání a nápady.

Za organizační tým Iva Minárová

NADACE VIA

              Hornbach Hornbach

 

 

 

 

POZVÁNKA - Pojďte společně pomoci obci
Logo

Logo projektu                                                                                      

„Místo kde žijeme“

Dolní Podluží, 22. 9. 2015

S radostí oznamujeme všem Podlužákům, že Obec Dolní Podluží byla úspěšná ve své žádosti o podporu z programu „Místo kde žijeme“ a získala finanční prostředky na vytvoření architektonické studie a částečné realizace centra obce. Věříme, že se s námi radujete také a těšíme se, že se společně pustíme nejen do plánování toho, co bychom si v centru naší obce přáli mít, ale že se budeme společně na realizaci tohoto projektu podílet. Budeme Vás pravidelně a včas informovat prostřednictvím rozhlasu, Permoníku a internetových stránek obce o společných setkáních a těšíme se na vaší aktivní účast.

Tento projekt byl podpořen Nadací VIA v rámci programu „Místo, kde žijeme“. Z pozice generálního partnera tento program podporuje společnost NET4GAS, partnerem jsou projektové markety HORNBACH.

Program „Místo, kde žijeme“ je zaměřený na obnovu nevyužívaných veřejných prostranství, a to za aktivní účastí místních obyvatel. Podmínkou podpory je, že veřejnost má během plánovacího procesu možnost ovlivnit budoucí podobu prostranství a zároveň přispěje svou dobrovolnou prací k jeho výstavbě. Zároveň očekává vytváření příležitostí pro úzkou spolupráci mezi neziskovými organizacemi, samosprávou a místními podnikateli. Účast v programu má za cíl nastartovat rozvoj místního komunitního života. Od spuštění programu v roce 2001 bylo podpořeno již 53 projektů.

Kontakt pro další informace:

Kontakt projektového týmu:

Kontakt Nadace VIA:

Nadace VIA od svého vzniku v roce 1997 podpořila více než 3 400 dobročinných projektů částkou téměř 275 milionů Kč. Řadí se tak mezi největší české nadace. Mezi její hlavní témata patří rozvoj komunitního života a rozvoj filantropie v Česku.

www.nadacevia.cz

Více o partnerech programu:

Generální partner:

Společnost NET4GAS je výlučným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a zaručuje dostupnost a dostatečnost kapacit pro domácí i zahraniční poptávku.  NET4GAS aktivně podporuje projekty v oblastech ochrany přírody a životního prostředí, výchovy a vzdělávání a regionálního rozvoje.

www.net4gas.cz

Partner:

Společnost HORNBACH je jedním z největších provozovatelů projektových marketů v Evropě. HORNBACH je již více než 130 let rodinnou firmou, která bere vážně svou odpovědnost vůči životnímu prostředí, zaměstnancům i celé společnosti.

www.hornbach.cz

 

NADACE VIA

               Hornbach

 

 

Hornbach