A picture

PROFIL ZADAVATELŮ

D

ČEZ

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Dolní Podluží. Více informací naleznete zde.

czechpoint

Obec Dolní Podluží - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 426
TÝDEN: 809
CELKEM: 1005745

Anketa

Jak se vám líbí naše stránky?

Celkem hlasů:
273
Hlasování začalo:
1. 3. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Místní poplatek za komunální odpad

Název životní situace
Místní poplatek za komunální odpad.
Základní informace k životní situaci
Poplatek platí:

a) fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně
Způsob zahájení řešení této životní situace
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Dále je třeba doložit doklady zakládající důvod pro změnu (např. potvrzení o studiu, průkaz ZTP a ZTP/P).
Výše poplatku a způsob úhrady
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 byl stanoven poplatek ve výši 500,- Kč / osoba / rok.
Poplatek může být uhrazen:
v hotovosti na pokladně obecního úřadu
pondělí, středa 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin
bezhotovostním převodem na účet obce
č. ú. 1942439329/0800, variabilní symbol je stejný od roku 2013 (informaci o VS získáte na tel. č. 412 379 264, 608 439 980 nebo na emailu – urad@dolnipodluzi.cz)
Splatnost poplatku
První polovina poplatku je splatná do 31. 3. příslušného roku, druhá polovina do 31. 8. příslušného roku.
Formuláře
Registrace k poplatku za komunální odpad – trvale žijící
Registrace k poplatku za komunální odpad – stavby k individuální rekreaci
Žádost o vrácení přeplatku
Čestné prohlášení poplatníka
Právní předpisy
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sankce v případě neuhrazení poplatku
Při nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním výměrem a navýšen na dvojnásobek dlužné částky.