Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD od 1.1.2023 činí 600,- Kč/osobu/rok.

Vedení 110 kV

19.3.2019

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Zápis z veřejného projednání záměru "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV", ze dne 14. 1. 2019 v Okrouhlé

Veřejné projednání záměru "Česká Lípa - Varnsdorf" propojovací vedení 110 kV - 14. ledna 2019 od 16 hod. na Obecním úřadě Okrouhlá č.p. 36 - ke stažení

stručný výtah k Dokumentaci k záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“

Dovětek k článku o 110 kV

Vážení občané,

s vyjádřením zastupitelstva obce, ke zjišťovacímu řízení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf“, propojovací vedení 110 kV, který Obec Dolní Podluží odeslala dne 29. 5. 2017 Ministerstvu životního prostředí, se můžete seznámit na webových stránkách obce, na facebooku obce a na úřední desce. Pro jeho obsáhlost není možno zveřejnit ho v Permoníku.

Iva Minárová, starostka obce

Vyjádření zastupitelstva obce, ke zjišťovacímu řízení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf", propojovací vedení 110 kV

Vážení občané Dolního Podluží,

rádi bychom Vás informovali o záměru společnosti ČEZ Distribuce, a. s. postavit nové vedení velmi vysokého napětí 110 kV (dále jen VVN 110 kV), a to konkrétně trasu z České Lípy do Varnsdorfu. Tato stavba, pokud bude skutečně realizována, zasáhne z velké části i naši obec. Proto, jako Vaši volení zástupci, považujeme za nezbytné informovat Vás o tomto záměru a dát Vám tak možnost nejen se s tímto záměrem seznámit, ale také se k němu vyjádřit.

O výstavbě vedení VVN 110 kV uvažuje firma ČEZ Distribuce, a. s. již přes 20 let a v současné době se tento záměr stal opět aktuálním. Záměr firmy ČEZ Distribuce, a. s. se dostal již před řadou let do Politiky územního rozvoje České republiky a následně do Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a koridor pro vedení VVN 110 kV se tak stal závazným i pro územní plán naší obce, který byl vytvořen již v roce 2010. To však neznamená, že jako Vaši zástupci sedíme se založenýma rukama a jen přihlížíme. Právě naopak. Intenzivně a velice zodpovědně přistupujeme k této problematice a činíme všechny možné kroky k tomu, aby vedení VVN 110 kV buď vůbec, nebo jen minimálně zasáhlo naši obec.

V současné době probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Na stránkách naší obce se můžete seznámit s podklady k tomuto procesu, ale i s dalšími dokumenty, které se s trasou vedení VVN 110kV více či méně zabývají.

K dokumentaci EIA (oficiálně „oznámení pro zjišťovací řízení“), která se zabývá vlivem vedení VVN 110 kV na přírodu, krajinu a další složky životního prostředí, včetně vlivů na obyvatelstvo, se může každý občan písemně vyjádřit do pondělí 29. 5. 2017. Svá vyjádření můžete zasílat přímo Ministerstvu životního prostředí anebo  na obecní mail urad@dolnipodluzi.cz a my je předáme tam, kam patří.  Nyní je vhodný čas požadovat zpracování alternativních řešení a navrhovat úpravy projektu tak, aby byl šetrný jak k přírodě, tak i k obci a jejím občanům. Pokud Ministerstvo žádné vyjádření neobdrží, bude záměr VVN 110 kV připravován bez alternativ dle aktuálního projektu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.. Nyní je proto šance ovlivnit podobu projektu.

Zároveň Vás zveme na setkání se zástupci firmy ČEZ Distribuce, a. s. v úterý 13. 6. 2017 od 17:00 hodin do kina Bio Luž, kde nám všem bude osobně představen záměr firmy ČEZ Distribuce, a. s. a budeme mít možnost se s ním blíže seznámit a pokládat otázky k projektu. Určitě přijďte, jde o budoucnost naší krásné obce.

S pozdravem Vaši zastupitelé.

 

Více informací naleznete zde:

www.dolnipodluzi.cz

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV5079

http://www.kr-ustecky.cz/platne-zasady-uzemniho-rozvoje-usteckeho-kraje-dokumentace/ds-99030

http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1663677

strana 83

https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR

https://www.mmr.cz/getmedia/e7ff2b3b-b634-425f-8fa5-6699b8d2f755/2015_VI_8_cistopis_apur_1.pdf?ext=.pdf

strana 66

mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa vedení VVN 100 kV - celková mapa

mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa vedení VVN 100 kV - přechod přes zastavěné území

mapamapa

Obec

Důležité kontakty

NETEČE VÁM VODA?

NEJDE VÁM ELEKTŘINA?

NEJDE VÁM PLYN?

Certifikát

Obec Dolní Podluží - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:308
TÝDEN:308
CELKEM:1293939

Babybox